eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.CheckDocumentErrors

Ta metoda omogoči preverjanje predizpolnjenih podatkov, kritičnih in nekritičnih napak na dokumentu.

string CheckDocumentErrors(
    string handle,
    string docXml
    
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki.

Rezultat

Poročilo o napakah v XML obliki (DocumentErrors XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Nekritične napake se preverijo samo v primeru, da ni kritičnih.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
   string errorsXml = soapService.CheckDocumentErrors(handle, docXml);
      

Povezave

Prijava