eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.CheckDocumentErrorsWithAttachment

Ta metoda omogoči preverjanje predizpolnjenih podatkov, kritičnih in nekritičnih napak na dokumentu s prilogo.

string CheckDocumentErrorsWithAttachment(
    string handle,
    string docXml
    byte[] attachment
    string attachmentFileName
    string attachmentMimeType
    
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki.
attachment
Vsebina priloge.
attachmentFileName
Ime datoteke priloge.
attachmentMimeType
MIME tip priloge.

Rezultat

Poročilo o napakah v XML obliki (DocumentErrors XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Nekritične napake se preverijo samo v primeru, da ni kritičnih.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
   string errorsXml = soapService.CheckDocumentErrorsWithAttachment(handle, docXml, attachment, attachmentFileName, attachmentMimeType);
      

Povezave

Prijava