eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DeleteTemporaryDocument

Ta metoda omogoča brisanje nevloženega dokumenta.

DeleteTemporaryDocument(
    string handle,
    stringGuid documentID
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentID
Identifikacijska številka dokumenta. Guid v string obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Dokument lahko izbriše samo uporabnik s pravico za vnos ali podpis.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    soapService.DeleteTemporaryDocument(handle, "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223");
      

Povezave

Prijava