eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DownloadAttachment

Ta metoda omogoča prenos priloge dokumenta.

string DownloadAttachment(
    string handle,
    string documentNumber
    string attachmentID
    out string mimeType
    out byte[] fileData
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
Številka dokumenta.
attachmentID
ID priloge.
mimeType
MIME tip priloge.
fileData
Vsebina priloge.

Rezultat

Ime datoteke priloge.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string mimeType;
  byte[] fileData;
  string fileName = soapService.DownloadAttachment(handle, documentNumber, attachmentID, out mimeType, out fileData);
   

Povezave

Prijava