eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DownloadInternalAttachment

Ta metoda omogoča prenos vsebovane priloge dokumenta.

string DownloadInternalAttachment(
    string handle,
    string documentNumber,
    string internalAttachmentId,
    out string mimeType,
    out byte[] fileData
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
Številka dokumenta.
internalAttachmentId
ID vsebovane priloge.
mimeType
MIME tip priloge.
fileData
Vsebina priloge.

Rezultat

Ime datoteke priloge.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string mimeType;
  byte[] fileData;
  string fileName = soapService.DownloadInternalAttachment(handle, documentNumber, internalAttachmentId, out mimeType, out fileData);
   

Povezave

Prijava