eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.DownloadSelfProhibitions

S to metodo se prevzame paket samoprepovedi.

byte[] DownloadSelfProhibitions(
    string handle,
    DateTime packageDate
    int packageType
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
packageDate
Datum paketa samoprepovedi.
packageType
Tip paketa.

Tip paketa Opis
0 Samoprepovedi, vložene ali stornirane na dan packageDate (dnevne spremembe).
1 Celotna tekoča evidenca samoprepovedi.

Rezultat

Paket v ZIP obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Paket lahko prevzamejo samo koncesionarji za prirejanje posebnih iger na srečo.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    byte[] fileData = soapService.DownloadSelfProhibitions(handle, new DateTime(2014, 1, 1), 0);

      

Povezave

Prijava