eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentAttachmentAllowedFileTypesList

Metoda omogoča pridobitev dovoljenih tipov vsebovanih prilog.

FileExtensionAndMimeType[] GetDocumentAttachmentAllowedFileTypesList(
    string handle,
    string documentType,
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta

Rezultat

Seznam dovoljenih tipov vsebovanih prilog.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string documentType;
    FileExtensionAndMimeType[] allowedAttachmentList = soapService.GetDocumentAttachmentAllowedFileTypesList(handle, documentType);

      

Povezave

Prijava