eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentAttachmentTypesList

Metoda omogoča pridobitev opisnih tipov vsebovanih prilog.

FileNameAndValueType[] GetDocumentAttachmentTypesList(
    string handle,
    string documentType,
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta

Rezultat

Seznam opisnih tipov vsebovanih prilog.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string documentType;
    FileNameAndValueType[] attachmentTypesList = soapService.GetDocumentAttachmentTypesList(handle, documentType);

      

Povezave

Prijava