eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentDetails

Ta metoda vrne podrobnosti vloženega dokumenta.

string GetDocumentDetails(
    string handle,
    string documentNumber
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentNumber
EDP-ID številka dokumenta.

Rezultat

Podrobnosti vloženega dokumenta.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja naloženega dokumenta.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string status;
  
  status = soapService.GetDocumentDetails(handle, "EDP-10001344-832");
   

Povezave

Prijava