eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentDisplayTransformForG2G

Vrne URL in SHA-1 hash XSLT transformacije za prikaz G2G dokumentov.

string GetDocumentDisplayTransformForG2G(
    string handle,
    string documentType,
    int version
    string xsltName
    out string displayTransformHashSHA1
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta (primer: "DDV_O").
version
Verzija dokumenta (primer: 2)
xsltName
XSLT tranformacija dokumenta
displayTransformHashSHA1
Vrne se SHA-1 hash XSLT transformacije kodiran v BASE64 obliki.

Rezultat

URL do Xslt transformacije

Napake (SploŇ°ne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string displayTransformURL = soapService.GetDocumentDisplayTransformForG2G(handle, "DDV_O", 2, out displayTransformHashSHA1);
      

Povezave

Login