eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentEdpId

Ta metoda vrne EDP številko dokumenta naloženega v vrsto, če je bil le-ta uspešno vložen.

string GetDocumentEdpId(
    string handle,
    stringGuid ticket
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
ticket
Guid številka dokumenta (ki jo vrne kot rezultat metoda UploadAndDepositDocumentAsync).

Rezultat

EDP številka vloženega dokumenta.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja naloženega dokumenta.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string edpId;
  
  edpId = soapService.GetDocumentEdpId(handle, "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223");
   

Povezave

Prijava, Nalaganje dokumenta v vrsto