eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetDocumentLargeTransform

Vrne URL XSLT transformacije, ki se uporabi pri pripravi velikih dokumentov za oddajo.

string GetDocumentLargeTransform(
    string handle,
    string documentType,
    int version
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta (primer: "DDV_O").
version
Verzija dokumenta (primer: 2)

Rezultat

URL XSLT transformacije, ki se uporabi pri pripravi velikih dokumentov za oddajo. (primer: https://edavki.durs.si/Documents/LargeTransforms/DMV_O_4_Large.xslt)

Napake (SploŇ°ne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string displayTransformURL = soapService.GetDocumentLargeTransform(handle, "DMV_O", 4);
      

Povezave

Login