eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetErrorsAsync

Ta metoda vrne napake dokumenta naloženega v vrsto.

string GetErrorsAsync(
    string handle,
    stringGuid ticket
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
ticket
Guid številka dokumenta (ki jo vrne kot rezultat metoda UploadAndDepositDocumentAsync).

Rezultat

Poročilo o napakah v XML obliki (DocumentErrors XML shema).

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico do pregledovanja naloženega dokumenta.

Primer

[C#]
  //string handle = Prijava(...);
  string status;
  
  status = soapService.GetErrorsAsync(handle, "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223");
   

Povezave

Prijava, Nalaganje dokumenta v vrsto