eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetGroupOfServicesForG2G

Vrne skupine storitev G2G.

string GetGroupOfServicesForG2G(
    string handle,
    string language,
    string typeOfRequest
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
language
Oznaka jezika.
typeOfRequest
Tip zahtevka

Rezultat

Odgovor G2G servisa v obliki XML.

Napake (SploŇ°ne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string response = soapService.GetGroupOfServicesForG2G(handle, "SI", "Javni");
      

Povezave

Login