eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetListOfServicesForG2G

Vrne seznam storitev za določeno skupino storitev G2G.

string GetListOfServicesForG2G(
    string handle,
    string language,
    string typeOfRequest
    string groupId
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
language
Oznaka jezika.
typeOfRequest
Tip zahtevka
groupId
ID skupine storitev

Rezultat

Odgovor G2G servisa v obliki XML.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string response = soapService.GetListOfServicesForG2G(handle, "SI", "Javni", "6");
      

Povezave

Login