eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetNewDocumentForDateAndSubTypeAndMonthYear

S to metodo se vrne XML predloga za dokument v sistemu eDavki.

string GetNewDocumentForDateAndSubTypeAndMonthYear(
    string handle,
    string document_type,
    DateTime documentDate,
    string subType,
    string startMonthYear,
    string endMonthYear
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
document_type
Tip dokumenta. (Seznam podprtih tipov in različic).
documentDate
Datum izplačila oziroma datum, na podlagi katerega se določi različica dokumenta.
subType
Podtip dokumenta, oziroma vrsta dohodka.
startMonthYear
Začetni mesec izplačila v formatu "MM.YYYY".
endMonthYear
Končni mesec izplačila v formatu "MM.YYYY" ali "" v primeru da ni potreben.

Rezultat

Dokument v XML obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Trenutno REK dokumenti podpirajo tega načina.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string xmlDoc = soapService.GetNewDocumentForDateAndSubTypeAndMonthYear(handle, "REK_1", Convert.ToDate("1.3.2004"), "1011", "01.2005", "02.2005");
      

Povezave

Login