eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetNewDocumentForPeriod

S to metodo se vrne XML predloga za dokument v sistemu eDavki.

string GetNewDocumentForPeriod(
    string handle,
    string documentType,
    DateTime periodFrom,
    DateTime periodTo,
    bool useTemplate
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentType
Tip dokumenta. (Seznam podprtih tipov in različic).
periodFrom
Začetni datum obdobja.
periodTo
Končni datum obdobja.
useTemplate
Ali se naj podatki predizpolnijo z zadnjim (če obstaja) vloženim dokumentom za isto obdobje.

Rezultat

Dokument v XML obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Podatki iz obstoječega dokumenta se napolnijo samo v primeru, če ima zavezanec pravico do pregleda vloženih dokumentov. V nasprotnem primeru se predizpolnijo samo osnovni podatki.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string xmlDoc = soapService.GetNewDocumentForPeriod(handle, "DDV_O", 
      Convert.ToDate("1.1.2004"), Convert.ToDate("1.3.2004"), false);
      

Povezave

Login