eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetServiceForG2G

Pridobitev meta informacij o posamezni storitvi G2G.

string GetServiceForG2G(
    string handle,
    string language,
    string typeOfRequest
    string groupId
    string serviceId
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
language
Oznaka jezika.
typeOfRequest
Tip zahtevka
groupId
ID skupine storitev
serviceId
ID storitve

Rezultat

Odgovor G2G servisa v obliki XML.

Napake (SploŇ°ne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string response = soapService.GetServiceForG2G(handle, "SI", "Javni", "6");
      

Povezave

Login