eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.GetTemporaryDocument

S to metodo se vrne nevložen dokument (začasno shranjen ali pripravljen).

string GetTemporaryDocument(
    string handle,
    stringGuid documentID);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
documentID
Identifikacija dokumenta - guid v string obliki.

Rezultat

Vrne se dokument v XML obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Uporabnik mora imeti pravico za vnos ali podpis.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docXml = soapService.GetTemporaryDocument(handle, "CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223");
      

Povezave

Prijava