eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.InsertDocumentG2P

Vpisovanje elektronskega dokumenta v sistem G2P.

string InsertDocumentG2P(
    string document
);

Parametri

document
Vhodni dokument.

Rezultat

Odgovor G2P servisa v obliki XML.

Napake (SploŇ°ne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    // string document = KreirajDokument(...);
    string response = soapService.InsertDocumentG2P(dokument);
      

Povezave

Login