eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.Logout

S to metodo se uporabnikova seja v eDavkih prekine. Sejo lahko v primeru neaktivnosti, prekine tudi strežnik.

string Logout(
    string handle,
);

Parametri

handle ID seje, dobljen iz Login metode.

Napake (Splošne napake)

Opis

Konča sejo na eDavkih.

Primer

[C#]
  EdpSoapService.EdpSoapService soapService = new EdpSoapService.EdpSoapService();
  //handle = soapService.Login(...)
  // ...
  
  try {  
    soapService.Logout(handle);
  } catch (SoapException se) {
    // ...
  } catch (Exception e) {
    // ...
  }
   

Povezave

Prijava