eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.PrepareDocument

S to metodo se shrani podpisan dokument v sistem eDavki - dokument še NI vložen.

stringGuid PrepareDocument(
    string handle,
    string signedDocXml,
    boolean ignoreNonCriticalErrors
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
signedDocXml
Podpisan XML dokument.
ignoreNonCriticalErrors
True, v primeru da želi uporabnik pripraviti dokument kljub nekritičnim napakam - opozorilom. V nasprotnem primeru se, v primeru obstoja teh napak, zgodi SoapException z oznako BusinessError.

Rezultat

Identifikacijska številka dokumenta. Guid v string obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Dokument lahko pripravi samo uporabnik s pravico za vnos ali podpis.

Funkcionalnost je namenjena temu, da uporabnik podpisniku jamči za pravilnost podatkov, sam dokument pa še ni vložen, dokler ga ne podpiše še vlagatelj.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docID = soapService.PrepareDocument(handle, signedDoc, false);
      

Povezave

Prijava