eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.ReCalculateDocumentData

Ta metoda omogoča izračun polj, ki jih je mogoče izračunati na podlagi podatkov v dokumentu. Izračunajo se tudi vnosna polja, ki jih je možno izračunati, čeprav so že vnešena.

string RecalculateDocumentData(
    string handle,
    string docXml
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki.

Rezultat

Dokument v XML obliki, kjer so pravilno izpolnjena izračunana polja.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Izračun se izvede samo v primeru, da dokument ne vsebuje kritičnih napak.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string resultXml = soapService.ReCalculateDocumentData(handle, docXml);
      

Povezave

Prijava, Izračunavanje polj