eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.ReCalculateDocumentDataWithAttachment

Ta metoda omogoča izračun polj, ki jih je mogoče izračunati na podlagi podatkov v dokumentu. Izračunajo se tudi vnosna polja, ki jih je možno izračunati, čeprav so že vnešena.

string ReCalculateDocumentDataWithAttachment(
    string handle,
    string docXml,
    byte[] attachment,
    string attachmentFileName,
    string attachmentMimeType
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
XML dokument.
attachment
Vsebina priloge.
attachmentFileName
Ime datoteke priloge.
attachmentMimeType
MIME tip priloge.

Rezultat

Dokument v XML obliki, kjer so pravilno izpolnjena izračunana polja.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Izračun se izvede samo v primeru, da dokument ne vsebuje kritičnih napak.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string resultXml = soapService.ReCalculateDocumentDataWithAttachment(handle, docXml, attachment, "REK.xml", "text/xml", false);
      

Povezave

Prijava, Izračunavanje polj