eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.SaveDocumentWithAttachment

S to metodo se dokument s prilogo začasno shrani v sistem eDavki.

stringGuid SaveDocumentWithAttachment(
    string handle,
    string docXml,
    byte[] attachment,
    string attachmentFileName,
    string attachmentMimeType
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
XML dokument.
attachment
Vsebina priloge.
attachmentFileName
Ime datoteke priloge.
attachmentMimeType
MIME tip priloge.

Rezultat

Identifikacijska številka shranjenega dokumenta. Uporabljen je guid v string obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Dokument lahko shrani samo uporabnik s pravico za vnos ali podpis.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docNumber = soapService.SaveDocumentWithAttachment(handle, docXml, attachment, "REK.xml", "text/xml", false
      

Povezave

Prijava