eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.UpdatePrefilledDocumentData

S to metodo se osvežijo predizpolnjeni podatki.

string UpdatePrefilledDocumentData(
    string handle,
    string docXml
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki.

Rezultat

Dokument v XML obliki z osveženimi predizpolnjenimi podatki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Osvežijo se samo podatki v dokumentu, ki so predizpolnjeni.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docResult = soapService.UpdatePrefilledDocumentData(handle, docXml);
      

Povezave

Prijava

Kreiranje novega dokumenta