eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.UploadAndDepositDocumentAsyncEx

S to metodo se naloži dokument v vrsto v sistemu eDavki.

stringGuid UploadAndDepositDocumentAsync(
    string handle,
    string signedDocXml,
    byte[] attachment,
    string attachmentFileName,
    string attachmentMimeType,
    string attachmentContentType,
    boolean ignoreNonCriticalErrors,
    string documentID
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
signedDocXml
Podpisan dokument.
attachment
Vsebina priloge.
attachmentFileName
Ime datoteke priloge.
attachmentMimeType
MIME tip priloge.
attachmentContentType
Tip kompresije prenesene priloge (možnosti: "Gzip" ali "Identity").
ignoreNonCriticalErrors
True, v primeru da želi uporabnik vložiti dokument kljub nekritičnim napakam - opozorilom. V nasprotnem primeru se, v primeru obstoja teh napak, zgodi SoapException z oznako BusinessError.
documentID
Opcijski parameter. Ima lahko vrednost "null" ali prazno vrednost (empty string).
V primeru, da se pošlje vrednost, se preveri, da ta vrednost ni bila že poslana na strežnik. Ključ je: davčna št. zavezanca + tip dokumenta + documentID.

Rezultat

Identifikacijska številka naloženega dokumenta. Guid v string obliki.

Napake (Splošne napake)

Oznaka napake Opis
AlreadyDeposited Dokument s to vrednostjo ključa je že bil vložen. Glejte parameter "documentID".

Opombe

Vložijo se lahko samo pravilno podpisani dokumenti, ki ne vsebujejo vsebinskih napak. Podpisnik dokumenta mora imeti pravice za vlaganje dokumentov. MIME tip priloge je omejen na naslednje tipe: text/xml, application/xml. Spletna metoda podpira MTOM (W3C Message Transmission Optimization Mechanism).

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docGuid = soapService.UploadAndDepositDocumentAsyncEx(handle, signedDoc, completeDoc, "complete.xml", "application/xml", "Gzip", false, "123");
      

Povezave

Prijava