eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.UploadEVrocanjePackage

Metoda omogoča nalaganje paketa za vročanje.

void UploadEVrocanjePackage(
    string handle,
    byte[] fileData
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
fileData
Vsebina paketa.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Paket lahko naložijo samo določeni zavezanci.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    soapService.UploadEVrocanjePackage(handle, fileData);

      

Povezave

Prijava