eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.UploadInternalAttachment

Metoda omogoča nalaganje vsebovanih prilog dokumenta.

int UploadInternalAttachment(
    string handle,
    byte[] internalAttachmentData,
    string mimeType,
    string fileName,
    out string fileHash
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
internalAttachmentData
Vsebina priloge.
mimeType
MIME tip.
fileName
Ime datoteke.
fileHash
Zgoščena vrednost (SHA-1 hash).

Rezultat

Id vsebovane priloge.

Napake (Splošne napake)

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string fileHash;
    int attachmentId = soapService.UploadInternalAttachment(handle, internalAttachmentData, mimeType, fileName, out fileHash);

      

Povezave

Prijava