❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

Oddajanje dokumentov z ASCII prilogami

Sistem eDavki ima posebno obravnavo dokumentov za dokumente, ki imajo ASCII prilogo in je le-to potrebno pregledati. Dokument je potrebno najprej pripraviti na poseben način, zato da se ga lahko uspešno odda.


Priprava dokumenta

Dokument z ASCII prilogo, ki ga hočemo oddati, je potrebno najprej pripraviti za oddajo. Pripraviti je potrebno le osnovni del (XML dokument).


Primer

Dokument KP-KPD (verzija 5):

Dokument Priloga
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP_KPD_5.xsd"
 xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">
 <edp:Header>
  <edp:taxpayer>
   ...
  </edp:taxpayer>
 </edp:Header>
 <edp:Signatures /> 
 <edp:AttachmentList>
  <edp:ExternalAttachment>
   <edp:filename>ime ZIP datoteke</edp:filename>
   <edp:mimetype>application/zip</edp:mimetype>
   <edp:hash type="sha1sum">e863dee3742c84eaed74e98477b8e9367217e688</edp:hash>
  </edp:ExternalAttachment>
 </edp:AttachmentList>
 <body>
  <edp:bodyContent /> 
  <KP_KPD>
   <Year>leto oddaje</Year> 
   <FileType>Zip</FileType> 
  </KP_KPD>
 </body>
</Envelope>
         
Datoteka ZIP kot priloga

Za prilogo je pomemben del znotraj tag-a edp:AttachmentList, saj je v njem zapisan opis priloge, ki jo oddajamo skupaj z dokumentom. V tag-u edp:hash je povedano (kot atribut type) po kateri metodi je bila narejena zgoščena vrednost priloge.


Oddaja dokumenta

Tako pripravljen (nov) dokument, v katerem je vrinjena tudi zgoščena vrednost, je potrebno podpisati. Nato se podpisan nov dokument skupaj s prilogo odda (glej DepositDocumentWithAttachment).


Seznam dokumentov, ki imajo omogočeno oddajo velikih dokumentov

V spodnji tabeli so navedeni obrazci in njihove verzije, za katere je omogočena oddaja dokumentov z ASCII prilogami. Za ostale obrazce, ki niso navedeni, taka oddaja ni mogoča.

Obrazec Različica
KP-KPD 5 in več

Primeri dokumentov


Pomoč

Poiščite več informacij med pogostimi vprašanji pod poglavjem Spletne storitve.