❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

Oddaja velikih dokumentov

Sistem eDavki ima posebno obravnavo dokumentov, ko le-ti postanejo veliki (okvirno večji od 1MB, glej tabelo spodaj). Takrat je potrebno dokument najprej pripraviti na poseben način, zato da se ga lahko uspešno odda.


Priprava dokumenta

Velik dokument, ki ga hočemo oddati, je potrebno najprej pripraviti za oddajo. Vsak posamezni dokument lahko "logično" razdelimo na 2 dela:

 • v prvem delo so podatki o vlagatelju in osnovni podatki dokumenta,
 • v drugem delu pa so podatki, ki so "masovni".

Primer

Dokument ODE_PDO (verzija 2), ki je večji od določene meje, se mora razdeliti v 2 XMLja, in sicer:

Originalni dokument Nov dokument
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/ODE_PDO_2.xsd"
xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">
 <edp:Header>
  <edp:taxpayer>
   ...
  </edp:taxpayer>
 </edp:Header>
 <edp:Signatures />
 <body>
  <edp:bodyContent />
  <ODE_PDO>
   <PDO>
    <F100>2008-01-01</F100>
    <F101>87654321</F101>
    <F102>0</F102>
    <Year>2007</Year>
   </PDO>
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
   
   ...
   
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
  </ODE_PDO>
 </body>
</Envelope>
         
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/ODE_PDO_2.xsd"
xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">
 <edp:Header>
  <edp:taxpayer>
   ...
  </edp:taxpayer>
 </edp:Header>
 <edp:Signatures />
 <body>
  <edp:bodyContent />
  <ODE_PDO>
   <PDO>
    <F100>2008-01-01</F100>
    <F101>87654321</F101>
    <F102>0</F102>
    <Year>2007</Year>
   </PDO>
   <Attachment>
    <Hash>1c1dcf71b38210db2a91a87d5e8fd3715e1e7b31</Hash>
   </Attachment>
  </ODE_PDO>
 </body>
</Envelope>
         
Priloga (enak kot originalni dokument)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/ODE_PDO_2.xsd"
xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">
 <edp:Header>
  <edp:taxpayer>
   ...
  </edp:taxpayer>
 </edp:Header>
 <edp:Signatures />
 <body>
  <edp:bodyContent />
  <ODE_PDO>
   <PDO>
    <F100>2008-01-01</F100>
    <F101>87654321</F101>
    <F102>0</F102>
    <Year>2007</Year>
   </PDO>
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
   
   ...
   
   <PDOItem>
    <F001>2007</F001>
    ...
    <F018>58585858</F018>
   </PDOItem>
  </ODE_PDO>
 </body>
</Envelope>

Pomembno je, da se v nov dokument doda del s tagom Hash v katerem je shranjena zgoščena vrednost originalnega dokumenta.


Oddaja dokumenta

Tako pripravljen (nov) dokument, v katerem je vrinjena tudi zgoščena vrednost, je potrebno podpisati. Nato se podpisan nov dokument skupaj s prilogo odda (glej DepositDocumentWithAttachment). Če pa je dokument tipa "PODO – Prispevki in davčni odtegljaji", pa se ga lahko tudi naloži v vrsto za asinhrono obdelavo (glej UploadAndDepositDocumentAsync).


Seznam dokumentov, ki imajo omogočeno oddajo velikih dokumentov

V spodnji tabeli so navedeni obrazci in njihove verzije, za katere je omogočena oddaja velikih dokumentov. Za ostale obrazce, ki niso navedeni, taka oddaja ni mogoča.

Obrazec Različica Meja (v kB)
ODE-PDO 2 in več 61 kB
REK-1 5 in več *
REK-1 4 61 kB
REK-1a 4 in več *
REK-1a 3 61 kB
REK-1b 2 in več *
REK-1b 1 61 kB
REK-2 2 in več *
REK-2 1 61 kB

Legenda

* - obrazci se lahko oddajo le kot veliki dokumenti.


Primeri dokumentov


Pomoč

Poiščite več informacij med pogostimi vprašanji pod poglavjem Spletne storitve.