❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

Politika nadgradnje spletnih storitev


Nova različica spletnih storitev se, kot prikazuje Slika 1, v sistem uvaja postopno. Nova različica spletnih storitev (največkrat gre za popolnoma novo funkcionalnost portala eDavki, ponujenega kot spletna storitev) se najprej namesti na okolje http://beta.edavki.durs.si, in sicer v kakovosti alfa.

Kakovost alfa pomeni, da funkcionalnost že deluje in jo potencialni uporabniki že lahko preizkušajo, vendar so še možne različne spremembe, tako na shemi spletne storitve kot tudi na samih aplikativnih vmesnikih.

Po določenem roku se nova različica spletnih storitev stabilizira, njen status pa kljub temu, da se do nove različice dostopa na istem okolju eDavki, nadgradi v kakovost beta. Kakovost beta pomeni, da se tako sheme kot sami aplikativni vmesniki do nove različice spletnih storitev ne bodo več spreminjali in da uporabniki lahko pričnejo s predelavo oziroma vpeljavo potencialnih odjemalcev.


Slika 1: Namestitev različic eDavki na zunanje testno okolje beta.edavki.durs.si


Po končanem obdobju beta se nova različica prenese v produkcijsko okolje http://edavki.durs.si (Slika 2).


Slika 2: Namestitev različic eDavki na produkcijsko okolje edavki.durs.si


Kljub temu da se bodo posamezna obdobja prehajanja različic med enim in drugim okoljem določala od različice do različice posebej (kar bodo uporabniki dovolj zgodaj obveščeni preko portala eDavki), pa velja splošno pravilo:

  • različica alfa 4 tedne pred produkcijo
  • različica beta 2 tedna pred produkcijo