Edavki elektronsko davčno poslovanje Grb Republike Slovenije Republika Slovenija Ministrstvo za finance,  Finančna uprava RS   

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 24.3.2017 14:29:54
Veljavnost do: 24.5.2017 0:00:00

Novosti na področju sistema eVročanja

1. V sistem eVročanja smo dodali nove tipe dokumentov:


- Potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O).

- Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih obračunih zavrne.

- Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci.

- Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence.

- Odločba s katero se izdaja potrdila o poravnanih obveznosti iz knjigovodske evidence zavrne.


Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih eVroča davčni organ je objavljen na spletni strani finančne uprave.


2. Na podlagi prejetih predlogov in odziva uporabnikov sistema eVročanja, smo funkcionalnost podpisa eVročilnice poenostavili:


a) Davčni organ bo po ustaljenem postopku dokument odložil v profil zavezanca, informativno sporočilo o odloženem dokumentu (obrazec Obv-DZ) pa bo poslal v portal eDavki zavezancu in morebitnemu pooblaščencu za vročanje. Informativno sporočilo bo poslano tudi na vse sporočene (z obrazcem eVročanje – POS) in potrjene elektronske naslove zavezanca in pooblaščenca za vročanje. Prvotno je eVročilnico podpisal le zavezanec (ki ni določil pooblaščenca za vročanje!) oziroma njegov pooblaščenec za vročanje (v primeru, da je imel zavezanec več pooblaščencev za vročanje na istem nivoju, je eVročilnico podpisal le en pooblaščenec – zadnji sporočeni). Pri tem smo upoštevali stanje na dan priprave dokumenta. Funkcionalnost eVročanja smo nadgradili na način, da eVročilnico podpiše zavezanec (ki ni določil pooblaščenca za vročanje!) oziroma katerikoli pooblaščenec na najnižjem nivoju, ki ima veljavno pooblastilo za vročanje, s tem da upoštevamo stanje na dan podpisa eVročilnice.


b) Podpis eVročilnice smo poenostavili tudi zavezancem, ki imajo registrirano dejavnost. Po novem ne delamo razlik ali je digitalno potrdilo izdano na fizično osebo ali na nosilca dejavnosti. Ker gre v obeh primerih za istega zavezanca z isto davčno številko, lahko zavezanec podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe in dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe z dejavnostjo. Ista logika velja za pooblaščence za vročanje.


Podrobnejši opis je objavljen na spletni strani portala eDavki in na spletni strani finančne uprave.