Edavki elektronsko davčno poslovanje Grb Republike Slovenije Republika Slovenija Ministrstvo za finance,  Finančna uprava RS   

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 21.1.2014 13:04:31
Veljavnost do: 13.2.2014 0:00:00

Oddaja REK-1 obrazca po 1.2.2014, če plača ne dosega najnižje osnove za plačilo prispevkov (ZZVZZ-M)

Sporočamo vam, da se v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l. RS, št. 108/13) na podlagi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ-M (Ur.l.  RS, št. 91/13), ki stopijo v veljavo 1. 2. 2014, izvaja nadgradnja programske podpore na REK-1 obrazcih. Oddaja REK-1 obrazca za izplačane plače, če izplačana plača ne dosega najnižje osnove za plačilo prispevkov od katere je treba od 1. 2. 2014 dalje obračunati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje, še ni možna. Glede na navedeno, izplačevalcem, ki izplačujejo plače v nižjem znesku kot znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov, predlagamo, da REK-1 obrazec oddajo po implementacije prilagoditev, predvidoma po 6.2.2014. Izdaja prekrškov za prepozno predložene REK obrazce se v tem primeru ne bo izvajala, kljub temu pa morajo biti davki in prispevki plačani pravočasno, na dan izplačila plače, sicer bodo obračunane zamudne obresti.