vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 

Vračilo trošarine obdelovalcem zemljišč.