***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Aplikacija Hermes 2.0

Aplikacija Hermes 2.0
Izdelovalec Hermes d.o.o
Različica 2.0

Povezave ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce:

Obrazec Opis R Objava SOAP XML POST
DDV-O Obračun DDV 2.0 /
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja 2.0 /
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo 2.0 /
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja 2.0 /
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja 2.0 /
ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 2.0 /
PniPD Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka 2.0 /
PODO-OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike 2.0 /
PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače 2.0 /
KP-KPD Podatki za odmero dohodnine 2.0 /
DDD-DDD Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 2.0 /
DOD-DDPO Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2.0 /

Legenda

  • R: Različica obrazca
  • Objava: Datum objave
  • SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
  • XML: Uvoz podatkov iz datotek
  • POST: Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij
  • Beta: Obrazec je v fazi testiranja (Beta okolju) in še ni na voljo
  • : Aplikacija omogoča povezljivost z eDavki
  • : Aplikacija ne omogoča povezljivost z eDavki

 

Pomembno

FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve ampak le potrjuje zmožnost in pravilnost povezovanja z eDavki.