***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Aplikacija AccountingBox

Aplikacija AccountingBox
Izdelovalec PRONET, Kranj, d.o.o.
Različica 2.0

Povezave, ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce:

Obrazec Opis R Objava SOAP XML POST
DDV-O Obračun DDV /
PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen) /
VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo /
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja /
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo /
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja /
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja /

Legenda

  • R: Različica obrazca
  • Objava: Datum objave
  • SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
  • XML: Uvoz podatkov iz datotek
  • POST: Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij
  • Beta: Obrazec je v fazi testiranja (Beta okolju) in še ni na voljo
  • : Aplikacija omogoča povezljivost z eDavki
  • : Aplikacija ne omogoča povezljivost z eDavki

 

Pomembno

FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve ampak le potrjuje zmožnost in pravilnost povezovanja z eDavki.