***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Aplikacija www.e-racuni.com

Aplikacija www.e-racuni.com
Izdelovalec E-RAČUNI d.o.o.
Različica 435 rc 16

Povezave, ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce:

Obrazec Opis R Objava SOAP XML POST
DDV-O Obračun DDV (za obdobja od vključno 1.5.2004) 2 01.05.2004
DDD-DDD Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 1 20.12.2004
DOD-DDPO Obračun davka od dobička pravnih oseb 1 20.12.2004
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja 1 01.07.2008
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo 1 01.07.2008
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja 1 01.07.2008
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja 1 01.07.2008
KP-KPD Kontrolni podatki za odmero dohodnine 1 06.11.2008

Legenda

  • R: Različica obrazca
  • Objava: Datum objave
  • SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
  • XML: Uvoz podatkov iz datotek
  • POST: Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij
  • Beta: Obrazec je v fazi testiranja (Beta okolju) in še ni na voljo
  • : Aplikacija omogoča povezljivost z eDavki
  • : Aplikacija ne omogoča povezljivost z eDavki

 

Pomembno

FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve, ampak le potrjuje zmožnost in pravilnost povezovanja z eDavki.