***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Aplikacija Gama System® eTaxes

Aplikacija Gama System® eTaxes
Izdelovalec Gama System d.o.o.
Različica v1.0.4.8

Povezave ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce:

Obrazec Opis R Objava SOAP XML POST
DDV-O Obračun DDV 6 20.03.2009
DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači) 3 20.03.2009
DDV-P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci) 1 20.03.2009
DDV-Izv Vloga za pridobitev statusa izvoznika 1 20.03.2009
NF-PrevZav Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih 1 20.03.2009
NF-Storno Storno 1 20.03.2009
Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine 7 20.03.2009
Doh-KDVP Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 5 20.03.2009
Doh-DHO Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU 2 20.03.2009
Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 1 20.03.2009
Doh-Vdc Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine 1 20.03.2009
Doh-Ugo Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 7 20.03.2009
VIES-Prev Vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU 1 20.03.2009
VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo 3 20.03.2009
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja 5 20.03.2009
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo 4 20.03.2009
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja 2 20.03.2009
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja 2 20.03.2009
ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 2 20.03.2009
PniPD Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka 1 20.03.2009
PODO-OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike 1 20.03.2009
PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače 1 20.03.2009
KP-KPD Podatki za odmero dohodnine 5 20.03.2009
DDD-DDD Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 5 20.03.2009
DOD-DDPO Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 6 20.03.2009
ODE-PDO Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti 2 20.03.2009
KD-ODKD Obračun dodatne koncesijske dajatve 3 20.03.2009
eVEM-DavPod eVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu 1 20.03.2009
eVEM-PDS eVEM - Pridobivanje davčne številke 1 20.03.2009
eVEM-SP-DavPod eVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu SP 1 20.03.2009
DMV-O Obračun davka na motorna vozila 1 20.03.2009
DODKIS Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo 1 20.03.2009
KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo 1 20.03.2009
DIS Obračun davka od iger na srečo 1 20.03.2009
PT Obračun požarne takse 1 20.03.2009
DPZP Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov 1 20.03.2009

Legenda

  • R: Različica obrazca
  • Objava: Datum objave
  • SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
  • XML: Uvoz podatkov iz datotek
  • POST: Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij
  • Beta: Obrazec je v fazi testiranja (Beta okolju) in še ni na voljo
  • : Aplikacija omogoča povezljivost z eDavki
  • : Aplikacija ne omogoča povezljivost z eDavki

 

Pomembno

FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve ampak le potrjuje zmožnost in pravilnost povezovanja z eDavki.