eDavki spletne storitve

Tip "stringGuid"

Spletne storitve sprejemajo kot vhodni podatek tip "stringGuid", kjer gre za običajen tip string, s to posebnostjo, da je to veljaven GUID.

Vrednost mora biti v eni izmed naslednjih oblik ('d' predstavlja hexadecimalno oznako):

32 zaporednih cifer:

dddddddddddddddddddddddddddddddd

-ali-

Skupine po 8, 4, 4, 4, in 12 cifer povezanih z vezaji. Celoten GUID je lahko opcijsko zaokrožen z (zavitimi) oklepaji:

dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd

-ali-

{dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd}

-ali-

(dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd)

-ali-

Opombe

Primeri, ki vsi predstavljajo enako vrednost:

"ca761232ed4211cebacd00aa0057b223"

"CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223"

"{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}"

"(CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223)"

Povezave

Začetna stran