Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun davka na motorna vozila (DMV-O). Rok za predložitev je do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun DMV.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje, vrsto dokumenta in označite, ali naj se podatki predizpolnijo. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite potrebne podatke podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Vnos velikih dokumentov

Nekateri dokumenti so lahko tako veliki, da prikaz celotnega dokumenta  ni mogoč. Za dokumente, ki ne presežejo števila zapisov oz. velikosti datoteke, ki je meja med običajnim in velikim dokumentom, je postopek obravnave dokumenta enak kot za ostale običajne dokumente.
Vnos velikega dokumenta je mogoče samo preko uvoza XML dokumenta oz. nalaganja priloge. Velike dokumente je mogoče vložiti z uvozom skozi HTTPS-POST protokol ali z uporabo SOAP.
Ob pregledovanju velikega dokumenta se prikažejo le podatki iz glave dokumenta, zgoščena (hash) vrednost dokumenta in povezava, prek katere je možno naložiti dokument v celoti. V primeru, da je število podatkov v dokumentu majhno, se dokument prikaže v običajni obliki.
 

Podpis in pregled vloženih velikih dokumentov

Ob podpisu in pregledu vloženih velikih dokumentov se prikažejo le podatki iz glave dokumenta, hash vrednost dokumenta in povezava, preko katere je možno naložiti dokument v celoti.

Pri velikih dokumentih se podrobno prikaže le prvih nekaj nekritčnih in kritičnih napak, ostale pa se izpišejo v sumarni obliki. Napake, ki se nanašajo na podatke iz glave obrazca se izpišejo vedno.

Spreminjanje dokumentov

Velikih dokumentov med nalaganjem in med oddajo se ne more spreminjati. V primeru, da so potrebni popravki ali izračuni, morate ustrezne spremembe narediti pred nalaganjem dokumenta.

 

Glejte tudi

Dodatne informacije o vsebini obrazca DMV-O
Vrste dokumentov
Gumbi pri delu z obrazci