Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D-IFI)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Rezidenti oddajajo obrazec za preteklo leto, obdobje 1.1. – 31.12. Rok za oddajo obrazca je 28.2. za preteklo leto (tudi v primeru prestopnega leta) ali naslednji delovni dan, če je 28.2 nedelovni dan. Obrazec lahko oddate za preteklo leto tudi po preteku roka, če ga še niste vložili, vendar najkasneje do 31.12. za preteklo leto. Popravki so možni do 31.3., predloga za popravek je vedno zadnji veljavni obrazec za izbrano leto.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Izberete obdobje, vrsto dokumenta in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz prejetih dokumentov borznoposredniških družb in bank ali pa iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo slednjem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.

  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke iz predhodnega koraka sedaj ni več možno spreminjati. V tem koraku tudi uvozite popisne liste. Za pomoč pri uvozu popisnih listov glejte tukaj.

  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca D-IFI
Uvoz popisnih listov izvedenih finančnih instrumentov