Napoved za odmero akontacije dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja za rezidente (Doh-Zap1)

Preko spletnega portala eDavki je možno izpolniti in oddati obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja za rezidente. Rok za oddajo obrazca je 15. v mesecu po prejemu dohodka, če oddajate za obdobje in 15. dan po prejemu dohodka v primeru ponovne vložitve zaradi sprememb oz. vložitvi napovedi za odmero akontacije.

Ob vnosu novega dokumenta se podatki predizpolnijo na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve.

Glejte tudi

Izpolnjevanje obrazcev

Pravne podlage in navodila za izpolnjevanje davčnih obrazcev

Uvoz dokumenta

Vrste dokumentov (Delovni tok 5)