Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (IGR-P1)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja poročila o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (IGR-P1).

Zavezanci za oddajo poročila o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin so:

  1. prireditelji s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo – koncesionarji igralnice
  2. prireditelji s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnih salonih - koncesionarji za igralni salon

Zavezanci in obračunavanje ter plačevanje koncesijske dajatve od iger na srečo

  1. prireditelji s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo – koncesionarji igralnice: Osnova za poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin se ugotavlja vsak mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Rok za oddajo poročila o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin je do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
  2. prireditelji s koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnih salonih – koncesionarji za igralni salon Osnova za poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin se ugotavlja vsak mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo.

Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin se izpolni in predloži najpozneje petega dne v mesecu, ki sledi mesecu, za katerega so vključeni podatki v poročilo. V primeru, da je rok za oddajo poročila o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin nedelovni dan, se rok premakne na naslednji delovni dan. Koncesionar mora oddati poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin za koledarski mesec. Koncesionar mora predložiti poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin pristojnemu finančnemu uradu, za vsako podeljeno koncesijo posebej. Davčni zavezanec mora finančnemu uradu predložiti poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži poročilo, dolžan poročati o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin ali ne (oddaja praznega obrazca).

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje za obračun in vrsto dokumenta.
  2. Izberite igralnico oz. igralni salon, za katerega oddajate obračun. Kliknite na Naprej.
  3. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Zakon o igerah na srečo
Vrste dokumentov
Gumbi pri delu z dokumenti