Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo (KDIS)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazec Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo (KDIS). Rok za predložitev:

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v petih korakih:

  1. Izberite obdobje za obračun, vrsto dokumenta, in ali naj se podatki predipolnijo.
  2. Izberite igralnico oz. igralni salon, za katerega oddajate obračun. Kliknite na Naprej.
  3. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  5. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Zakon o davku od iger na srečo
Vrste dokumentov
Gumbi pri delu z dokumenti