Obračun davčnega odtegljaja po 383.C členu zakona o davčnem postopku od dohodkov iz finančnih instrumentov (NUI)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun davčnega odtegljaja po 383.C členu zakona o davčnem postopku od dohodkov iz finančnih instrumentov (NUI).

Rok za oddajo je odvisen od oznake prejemnika:

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Vnesete datum izplačila dohodka, številko transakcije (samo v primeru, če gre za popravek), izberete oznako prejemnika in vrsto dokumenta. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se dejanski obrazec za izpolnitev in se izpolni potrebne podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Kliknite na Oddaj vlogo. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke, vendar pa jih sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja v zvezi z NUI
Vrste dokumentov (Delovni tok 4)
Gumbi pri delu z obrazci