Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (PODO-OPSVL)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (PODO-OPSVL). Rok za predložitev je do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če je 15. v mesecu praznik, sobota ali nedelja, se rok predložitve premakne na prvi naslednji delovni dan.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Vpišete obdobje, izberete vrsto dokumenta in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke iz predhodnega koraka sedaj ni več možno spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Vrste dokumentov
Pojasnila o prispevkih za socialno varnost