Primeri iskanja vloženih dokumentov

  1. Iskanje dokumentov OPSVZ: Iskalnik vrne oddane dokumente OPSVZ, ki imajo obdobje vloge znotraj datumskega obdobja 1.4.2009-15.5.2009. Tipično bi bil to dokument z obdobjem vloge 1.4.2009-30.4.2009 njemu pripadajoči storno dokumenti in priloge. Oddan dokument z obdobjem vloge 1.5.2009-31.5.2009 ne zadosti pogoju, ker je del obdobja zunaj iskanega obdobja.
  2. Iskanje dokumentov Doh-KDVP: Iskalnik ne bo vrnil nobenega dokumenta, ker je obdobje obrazca vedno celo koledarsko leta, iskano obdobje vloge pa ne vsebuje nobenega leta v celoti. Če bi hoteli najti Doh-KDVP obrazec oddan za obdobje 2009, bi morali nastaviti obdobje vloge: 1.1.2009-31.12.2009 ali 15.12.2008 - 16.2.2010.
  3. Iskanje dokumentov DDV-O Iskalnik bo vrnil dokumente DDV-O, ki imajo obdobje vloge znotraj datumskega obdobja 1.2.2009 - 30.5.2009, njim pripadajoče storno dokumente in priloge. Če je obračunsko obdobje mesečno, bo vrnil dokument za mesec februar 2009, pripadajoče storno dokumente in priloge. Dokument za mesec marec ne bo najden, ker v iskanem obdobju manjka 31. marec 2009.
  4. Iskanje dokumentov REK-1 Iskalnik bo vrnil dokumente DDV-O, ki imajo obdobje vloge znotraj datumskega obdobja 1.2.2009 - 30.5.2009, njim pripadajoče storno dokumente in priloge. Najdeni bodo vsi dokumenti REK-1, ki imajo datum izplačila znotraj iskanega obdobja, pripadajoči storno dokumenti in priloge.
  5. Iskanje dokumentov PD-O Iskalnik bo vrnil dokumente PD-O, ki imajo obdobje vloge znotraj datumskega obdobja 1.2.2009 - 30.5.2009, njim pripadajoče storno dokumente in priloge. Najdeni bodo vsi dokumenti PD-O, ki so oddani za februar 2009, pripadajoči storno dokumenti in priloge. Dokumenti oddani za marec 2009 ne bodo najdeni, ker v iskanem obdobju manjka 31. marec 2009.
  6. Iskanje dokumentov RP-O Iskalnik bo vrnil dokumente RP-O, ki imajo obdobje vloge znotraj datumskega obdobja 1.2.2009 - 30.5.2009, pripadajoče storno dokumente in priloge. Najdeni bodo vsi dokumenti RP-O, ki so oddani za 1. kvartal 2009, pripdajoči storno dokumenti in priloge. Dokumenti oddani za 2. kvartal 2009 ne bodo najdeni, ker v iskanem obdobju ni celotnega 2. kvartala.

Glejte tudi

Arhiv vloženih dokumentov

Pregledovanje dokumenta