Koledar oddajanja obrazcev 

Frekvenca in roki oddajanja obrazcev.
Dohodnina

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
Doh-OdmNapoved za odmero dohodnine
Primer: Kako oddam napoved za dohodnino?
1 x letnodo 31. julija
za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Doh-KDVPNapoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu1 x letnodo 28. februarja za preteklo leto
Doh-DHONapoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU1 x letnodo 28. februarja za preteklo leto
Doh-PremNapoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem1 x letnodo 28. februarja za preteklo leto
Doh-Zap1Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidenteodvisno od izplačilv 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejet dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino oz. v 15 dneh od dneva izplačila dohodka
Doh-Zap2Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidenteodvisno od izplačilv 15 dneh od dneva izplačila dohodka
Doh-Zap3Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidenteodvisno od izplačildo 15. dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu
Doh-DruNapoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkovodvisno od izplačilv 15. dneh od dneva prejema dohodka


Davek na dodano vrednost - DDV

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
DDV-OObračun DDV
Primer: Kako oddam obrazec DDV-O?
odvisno od obračunskega obdobjado zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja oziroma do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja v primeru opravljanja transakcij znotraj EU
VATR-APPZahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EUodvisno od obdobjado 30. septembra za preteklo leto
VATR-PRAVloga za prilagoditev odbitnega deleža1 x letnodo 30. septembra za preteklo leto
PD-OPoročilo o dobavah (76.a člen)1 x mesečnodo konca meseca za pretekli mesec
RP-O (VIES-KP)Rekapitulacijsko poročilo1 x mesečnodo 20. v mesecu za pretekli mesec
DDV-VraciloNonEU (DDV-VTD)Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državiodvisno od obdobjado 30. junija za preteklo leto
DDV-ObrPNObračun pavšalnega nadomestila1 x letnodo 31. januarja za preteklo leto
DDV-SezPRSeznam izdanih in prejetih neplačanih računov po plačani realizaciji do 31. decembra1 x letnodo 31. januarja za preteklo leto


PODO - Prispevki in davčni odtegljaji

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
REK-1Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerjaodvisno od izplačil,
rok za izplačilo plače je 18. v mesecu za pretekli mesec
na dan izplačila
REK-1aObračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično deloodvisno od izplačilna dan izplačila
REK-1bObračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanjaodvisno od izplačilna dan izplačila
REK-2Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerjaodvisno od izplačilna dan izplačila
PNiPDObračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davkaodvisno od izplačilna dan izplačila
OPSVZObračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike1 x mesečnodo 15. v mesecu za pretekli mesec
OPSVLObračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače1 x mesečnodo 15. v mesecu za pretekli mesec
ODO-1Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2odvisno od izplačilna dan izplačila


Kontrolni podatki

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
KP-KPDPodatki za odmero dohodnine1 x letnodo 31. januarja za preteklo leto
KP-KDVP Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov1 x letnodo 31. januarja za preteklo leto
KP-IFIPodatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov1 x letnodo 31. januarja za preteklo leto


Davek od dohodkov iz poslovanja

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
DDD-DDDDavčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti1 x letnodo 31. marca za preteklo koledarsko leto oz. 60 dni po zaključku opravljanja dejavnosti, razen če ni z zakonom o obdavčenju oz. z zakonom o davčnem postopku za posebne primere drugače določeno
DOD-DDPOObračun davka od dobička pravnih oseb1 x letnodo 31. marca za preteklo poslovno ali koledarsko leto


Koncesijske dajatve

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
KD-ODKDObračun dodatne koncesijske dajatve1 x mesečnodo 18. v mesecu za pretekli mesec


Davek na motorna vozila

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
DMV-OObračun davka na motorna vozila1 x mesečnodo konca meseca za pretekli mesec


Igre na srečo

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
DODKISObračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo1 x dnevnoprvi delovni dan po izplačilu dohodka
KDISObračun koncesijske dajatve od iger na srečo1 x mesečnopeti delovni dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun, za prireditelja trajnih klasičnih iger na srečo ali posebnih iger na srečo
1 x letnodo 20. marca za preteklo leto
DISObračun davka od iger na srečo1 x mesečnopeti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun


Zavarovalni posli

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
PTObračun požarne takse1 x mesečnopetnajsti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun
DPZPObračun davka od prometa zavarovalnih poslov1 x mesečnopetnajsti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun


Dobiček

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
D-IFINapoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov1 x letnodo 28. februarja za preteklo leto


Davek na finančne storitve

ObrazecOpisFrekvencaRok oddaje
DFSObračun davka na finančne storitve1 x mesečnodo zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja