eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.CalculateDocumentDataWithAttachment

Ta metoda omogoča izračun polj, ki jih je mogoče izračunati na podlagi podatkov v dokumentu s prilogo.

string CalculateDocumentDataWithAttachment(
    string handle,
    string docXml
    byte[] attachment
    string attachmentFileName
    string attachmentMimeType
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki.
attachment
Vsebina priloge.
attachmentFileName
Ime datoteke priloge.
attachmentMimeType
MIME tip priloge.

Rezultat

Dokument v XML obliki, kjer so pravilno izpolnjena izračunana polja.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Izračun se izvede samo v primeru, da dokument ne vsebuje kritičnih napak.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string resultXml = soapService.CalculateDocumentDataWithAttachment(handle, docXml, attachment, attachmentFileName, attachmentMimeType);
      

Povezave

Prijava, Izračunavanje vseh polj (tudi vnosnih, na REK dokumentih)